ត្រឡប់ក្រោយ

SOLOPLAN-30-CA

ASO-NM15

បរិវេណជាន់ល្មមរហូតដល់ 30 មីលីម៉ែត្រ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204297-002 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -