ย้อนกลับ

วัสดุกันซึม - ชนิดตกผลึก

ผลิตภัณฑ์

BETOCRETE-CP-360-WP
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและซีลแลนท์
BETOCRETE-CP350-CI
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและสารยับยั้งการเกิดสนิม
BETOCRETE-CL210-WP
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและซีลแลนท์
BETOCRETE-CL170-P
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและสารลดน้ำในคอนกรีต
AQUAFIN-IC
สารเคลือบกันน้ำชนิดตกผลึก