ย้อนกลับ

วัสดุกันซึม - รอยต่อคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

AQUAFIN-CJ1
สายยางอัดฉีดสำหรับกันซึมรอยต่อก่อสร้าง
AQUAFIN-CJ-Set 2
ท่ออัดฉีด ครบชุดสำหรับการอัดฉีดรอยร้าว
AQUAFIN-CJ3
ยางกันซึมบวมน้ำได้ชนิดผสมเบนโทไนต์สำหรับกันซึมรอยต่อก่อสร้าง
AQUAFIN-CJ4
ยางกันน้ำซึมบวมน้ำได้ชนิดผสมเบนโทไนท์พร้อมการป้องกันฝนสำหรับกันซึมรอยต่อก่อสร้าง
AQUAFIN-CJ5
แผ่นกันซึมชนิดตกผลึกสำหรับกันซึมรอยต่อก่อสร้าง
AQUAFIN-CJ6
เทปยางกันซึมชนิดเทอร์โมพลาสติกสำหรับกันซึมรอยต่อก่อสร้าง
ตาข่ายยึด
ตาข่ายยึดสำหรับเทปกันน้ำ
AQUAFIN-CA
กาวและสารกันรั่วอเนกประสงค์แบบไฮบริดส่วนผสมเดียวสำหรับงานภายในและภายนอก
คลิปหนีบ
คลิปต่อสำหรับแผ่นรอยต่อ
คลิป Omega
คลิปยึดแผ่นกันซึม