ย้อนกลับ

วัสดุกันซึม - รอยต่อเผื่อการเคลื่อนตัว

ผลิตภัณฑ์

ASO-Tape
เทปปิดรอยต่อชนิดเทอร์โมพลาสติกสำหรับปิดรอยต่อก่อสร้างและรอยต่อเผื่อเคลื่อนที่