ย้อนกลับ

สารผสมคอนกรีต - สินค้าเกี่ยวกับงานคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

PURCRETE-2000 (BV)
สารลดน้ำและสารเพิ่มความเหลวคอนกรีต
PURCRETE-100 (BV)
สารลดน้ำที่มีความจุการกักน้ำมากขึ้น
PURCRETE-BV10
พลาสติไซเซอร์สำหรับคอนกรีตกึ่งแห้ง
PURCRETE-DF
น้ำยาลดรูพรุน
PURCOLOR-5000
น้ำยาเพิ่มความเข้มสี / น้ำยาลดผลขี้เกลือปูน / สารลดน้ำสำหรับคอนกรีตดินชื้น
PURCOLOR-6000 (DM)
น้ำยาเพิ่มความเข้มสี / น้ำยาลดผลขี้เกลือปูนสำหรับปริมาณความต้องการที่มากขึ้น
PURCOLOR-S1 (DM)
ซีลแลนท์สำหรับลดขี้เกลือปูน
REMIPHOB-B1 (DM)
สารสร้างสมบัติกันน้ำเกาะเป็นจำนวนมากสำหรับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ก่อสร้าง
REMIPHOB-B100 (DM)
สารเติมแต่งเข้มข้นสูงสำหรับการทำให้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ก่อสร้างเป็นจำนวนมากกันน้ำเกาะ
REMIPHOB-B100-พิเศษ
สารเติมแต่งเข้มข้นสูงสำหรับการทำให้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ก่อสร้างเป็นจำนวนมากกันน้ำเกาะ