ย้อนกลับ

ASOCRET-HB-FLEX

ปูนผสมเชื่อมประสานและมีผิวหน้ายืดหยุ่น

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
202224-001 สีเทา 25 กก./ถุง 42

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง