ย้อนกลับ

ESCODE-P80

สารเติมแต่งปูนฉาบผิวแบบน้ำ

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ หน่วย/พาเลท
202408-006 สีน้ำตาล 210 กก./ถัง 2
202408-003 สีน้ำตาล 25 กก./กระป๋อง 24
202408-002 สีน้ำตาล 10 กก./กระป๋อง 60
202408-001 สีน้ำตาล 1 กก./ขวด x 6/กล่อง 1 กล่อง 450

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค