ย้อนกลับ

OC17-Frostschutz

ระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะ

สารเร่งการแข็งตัว

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • เข้มข้น
  • สูตรไม่มีตัวทำละลาย

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับคอนกรีตสด
  • สำหรับการใช้ภายในและภายนอก

ข้อดี

  • สูตรไม่มีคลอไรด์
  • ลดช่วงเวลาเริ่มต้นของการก่อตัว
  • เพิ่มกำลังอัดเริ่มแรก

การใช้งานวัสดุ:

คอนกรีต: สูงสุด 1% ของปริมาณสารประสาน
ปูนซีเมนต์: สูงสุด 2% ของปริมาณสารประสาน

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
205502-002 สีโปร่งแสง 5 กก./กระป๋อง 70

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค