ย้อนกลับ

PURCOLOR-5000

น้ำยาเพิ่มความเข้มสี / น้ำยาลดผลขี้เกลือปูน / สารลดน้ำสำหรับคอนกรีตดินชื้น

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • สมบัติลดความหนืด
  • ความหนาแน่น: 1.00 ก./ลบ.ซม.

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับรักษาสมบัติของส่วนผสมที่ชื้น

ข้อดี

  • ลดผลขี้เกลือปูนที่เกิดกับคอนกรีตที่มีสภาพพลาสติกและแข็งกระด้าง
  • เพิ่มความเข้มสี

การใช้งานวัสดุ:

0.2-0.5 M.-% สัมพันธ์กับ CEM

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
401438-003 1000 กก./ตู้ 1
401438-004 210 กก./ถัง 2
401438-001 25 กก./กระป๋อง 24

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค