ย้อนกลับ

PURCRETE-DF

น้ำยาลดรูพรุน

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • ความหนาแน่น: 1.0 ก./ลบ.ซม.

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับคอนกรีตเหลวเปลือยคุณภาพสูง

ข้อดี

  • ต้านทานการก่อตัวของรูพรุนและช่องว่าง

การใช้งานวัสดุ:

0.2-0.8 M.-% สัมพันธ์กับ CEM

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
401427-003 สีขาว 1000 กก./ตู้ 1
401427-004 สีขาว 210 กก./ถัง 2
401427-001 สีขาว 25 กก./กระป๋อง 24

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค