ย้อนกลับ

SOLOPLAN-30-CA

ASO-NM15

สารปรับระดับพื้น มีความหนาสูงสุดที่ 30 มม.

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

ไปที่โปรแกรมคำนวณ

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
204297-002 สีเทา 25 กก./ถุง 42 -