belakang

Notis undang-undang

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Aquafinstrasse 2 - 8
32760 Detmold
Jerman

Telefon: (+49) 5231/953-00
Faks: (+49) 5231/953-108
E-mel: export@schomburg.de

Pengarah Urusan
Albert Schomburg
Ralph Schomburg
Alexander Weber

ID VAT: DE 124616406
Daftar komersil: Lemgo B 4538

1. Kandungan tawaran dalam talian
Penulis tidak menerima sebarang liabiliti untuk yang terkini, ketepatan, kelengkapan, atau kualiti maklumat yang diberikan. Sebarang tuntutan liabiliti terhadap pengarang yang berkaitan dengan kerosakan material atau bukan material disebabkan kegunaan atau kegagalan menggunakan maklumat yang diberikan atau penggunaan maklumat yang tidak betul atau tidak lengkap adalah dikecualikan dengan tegas melainkan penulis itu boleh dibuktikan telah bertindak dengan sengaja atau dengan kecuaian yang melampau. Semua tawaran tidak terikat dan tertakluk kepada perubahan. Penulis secara jelas berhak untuk menukar, meningkatkan, atau memadamkan bahagian halaman atau seluruh tawaran tanpa notis selanjutnya atau untuk mengeluarkan maklumat daripada penerbitan secara sementara atau secara kekal.

2. Rujukan dan pautan
Dalam hal pautan langsung atau tidak langsung (hiper pautan) ke laman web pihak ketiga yang berada di luar tanggungjawab penulis, kewajipan liabiliti terpakai hanya jika penulis menyedari kandungan dan dalam kes-kes di mana ia mungkin secara teknologi dan munasabah mengharapkan penulis menghalang penggunaan kandungan yang bertentangan dengan undang-undang. Penulis dengan ini dengan jelas menyatakan bahawa tiada kandungan menyalahi undang-undang dapat dikenali di halaman yang dipaut pada masa pautan tersebut ditetapkan. Penulis tidak mempunyai pengaruh pada reka bentuk semasa dan masa depan halaman yang dipaut, kandungannya, atau penulisnya. Oleh sebab itu, penulis dengan jelas memisahkan diri mereka dari semua kandungan pada halaman berkaitan/dirujuk yang diubah selepas pautan ditetapkan. Kenyataan ini terpakai kepada semua pautan dan rujukan yang terkandung dalam laman web ini dan kepada semua penyertaan pihak ketiga yang dibuat dalam buku tetamu, forum perbincangan, senarai pautan, senarai mel dan semua bentuk pangkalan data yang kandungannya boleh diakses secara luaran, yang telah ditetapkan oleh penulis. Penyedia laman web yang dirujuk, dan bukan mereka yang hanya merujuk penerbitan melalui pautan, menanggung tanggungjawab tunggal untuk kandungan yang menyalahi undang-undang, tidak tepat atau tidak lengkap dan khususnya untuk kerosakan yang timbul berkaitan dengan penggunaan atau tiada penggunaan maklumat yang dibekalkan dengan cara ini.

3. Undang-undang hak cipta dan tanda dagangan
Penulis telah cuba mematuhi perlindungan hak cipta semua grafik, dokumen audio, urutan video dan teks yang diterbitkan di sini, untuk menggunakan dokumen audio grafik, urutan video dan teks yang dibuat secara peribadi dan untuk menggunakan dokumen audio grafik, urutan video dan teks yang tidak mempunyai keperluan lesen. Semua tanda dagangan dan jenama yang disebut dalam tawaran Internet ini yang mungkin dilindungi oleh pihak ketiga adalah tertakluk tanpa batasan terhadap ketetapan undang-undang tanda dagangan yang berkaitan dan hak pemilikan pemilik berdaftar. Hakikat bahawa tanda dagangan tersebut dimaklumkan tidak seharusnya memimpin pembaca untuk kesimpulan bahawa mereka tidak dilindungi oleh hak-hak pihak ketiga. Hak cipta untuk perkara-perkara yang diterbitkan yang dibuat oleh penulis diadakan secara eksklusif oleh penulis halaman. Pengeluaran semula atau penggunaan grafik ini, dokumen audio, urutan video, dan teks dalam penerbitan elektronik atau bercetak lain dilarang tanpa persetujuan nyata daripada penulis.

4. Kesan undang-undang penafian liabiliti ini
Penafian liabiliti ini harus dilihat sebahagian daripada tawaran Internet yang mana pautan telah ditetapkan ke halaman ini. Sekiranya bahagian-bahagian atau rumusan individu teks ini tidak sesuai dengan, tidak lagi sesuai dengan, atau tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan undang-undang semasa, kesahihan kandungan bahagian-bahagian yang tinggal dokumen itu tidak akan terjejas.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG tidak bertanggungjawab untuk mengambil bahagian dalam prosiding penyelesaian pertikaian sebelum badan timbang tara pengguna dan tidak akan bersedia untuk berbuat demikian. Oleh itu, SCHOMBURG GmbH & Co. KG tidak akan mengambil bahagian dalam proses penyelesaian pertikaian sebelum badan timbang tara pengguna.

Jejak ini juga digunakan untuk saluran media sosial berikut:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Hak cipta
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia. com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com, © rawpixel.com - freepik.com
Peleret Kalis Air dan Pemulihan: © Michel Jaussi
Jubin Peleret / Batu Asli / Pemasangan Lapisan: © Amit Geron

Reka bentuk laman web
LOUIS INTERNET
Agensi untuk konsep, reka bentuk & kesedaran

info@louis.info
http://www.louis.info