belakang

Nilai Korporat

Pertumbuhan yang mampan
Pertumbuhan yang mampan - pertumbuhan yang mampan, berjaya, ekonomi dari segi pembangunan lestari menjadi prasyarat untuk aktiviti kami. Dari segi pelanggan, pekerja dan pemilik, kami mewujudkan nilai-nilai dan menerima tanggungjawab perniagaan.

Inovasi
Proses perniagaan kami diselaraskan untuk nilai tambah mampan. Kami membangunkan - dengan matlamat untuk menjadikan pelanggan kami lebih berjaya - potensi perniagaan bersama dan membangunkan produk, tahap perkhidmatan dan penyelesaian sistem.

Menghormati, keterbukaan dan keadilan
Kami saling memperlakukan satu sama lain dengan adil dan dengan hormat. Kami menganjurkan dialog amanah terbuka di syarikat kami dan dengan rakan perniagaan kami dan persekitaran perniagaan kami. Kami mencapai persetujuan bersama dengan keadilan bersama sebagai prasyarat untuk berjaya bersama.

Integriti
Kami menghormati keadilan dan undang-undang serta tradisi yang diiktiraf di negara-negara di mana kami aktif dan mempromosikan kecekapan antara budaya pekerja kami. Kami bertindak berdasarkan nilai kami mengikut janji kami.

Tanggungjawab terhadap manusia dan alam sekitar
Kita bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita. Keamanan, perlindungan alam sekitar dan kesihatan adalah keutamaan dalam perdagangan kami sebelum kepentingan terhadap ekonomi.

Sandebeck, 3/12/2010
Albert Schomburg, Ralph Schomburg, Alexander Weber