belakang

Melembutkan sebatian / Menurap mortar

Produk

ASOCRET-VK100
Mortar penurapan bawah bersimen, keupayaan bolehalir yang tinggi sehingga 100 mm
ASOCRET-VK30
Mortar penurapan bawah bersimen, keupayaan bolehalir yang tinggi sehingga 60 mm
ASODUR-EV200
3 komponen mortar penurapan resin epoksi
ASOCRET-HFF
Untuk sebatian perataan bagi kawasan yang dikenakan beban mekanikal