belakang

Teknologi Konkrit

Industri konkrit hari ini tidak mudah dijelaskan dengan hanya satu perkataan, malah ia adalah pelbagai aspek dan kompleks di sekeliling. Banyak bidang pembinaan dan reka bentuk yang berlainan. Banyak faktor yang mempengaruhi produk akhir yang menyebabkan pelbagai jenis produk dan penyelesaian dari pelbagai bidang kepakaran diperlukan. Gabungan produk yang sepatutnya dan pengalaman bertahun-tahun yang praktikal adalah apa yang telah kita sediakan bersama untuk membentuk kecekapan teras Bahagian Teknologi Konkrit.