belakang

Agen Pelepasan Konkrit

Produk

BLANKOL-0
Minyak pemisah dan penepuan bebas pelarut
BLANKOL-92
Agen pemisah mesra persekitaran
BLANKOL-2000
Agen pemisah khas
BLANKOL-5006
Agen pemisah khas untuk industri konkrit
BLANKOL-K30
Pekatan minyak acuan untuk papan asas kayu dan acuan kayu
BLANKOL-SUPER
Agen pemisah fizikal kimia