နောက်သို့

ကော်ပိုရိတ်တန်ဖိုးများ

ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သော တိုးတက်မှု
ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သော တိုးတက်မှု-ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သော၊ အောင်မြင်သော၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများ၊ အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်ဖိုးများကို တည်တံ့ခိုင်မြဲစေပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ခံယူပါသည်။

ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းထားနိုင်သော ပေါင်းထည့်ထားသည့်တန်ဖိုးနှင့် ချိန်ညှိထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများပို၍အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်အလားအလာရှိသော လုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး – ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်များနှင့် စနစ်ဖြေရှင်းချက်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

လေးစားမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် မျှတမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မျှတစွာနှင့် လေးစားစွာ ဆက်ဆံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပါတနာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ပွင့်လင်းသောယုံကြည်မှုရှိရှိ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းကို အားပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်အနေဖြင့် အပြန်အလှန်မျှတစွာဆက်ဆံခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်များကို ဖြစ်မြောက်စေပါသည်။

တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမျှတမှုနှင့် ဥပဒေကိုအလေးထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်နိုင်ငံများ၏ ယေဘုယျအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော ဓလေ့များကိုလည်း အလေးထားပြီး ကျွန်ုတို့အလုပ်သမားများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စကားအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုထိန်း၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

လူသားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် တာဝန်ယူမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုတွင် လုံခြုံရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတို့သည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအလေးထားစရာကိစ္စရပ်များထက်ရှေ့တန်းတင်ထားသည့် ဦးစားပေးအချက်များဖြစ်ပါသည်။

Sandebeck၊ 3/12/2010
Albert Schomburg၊ Ralph Schomburg၊ Alexander Weber