နောက်သို့

ကွန်ကရစ်ကို နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်း

ထုတ်ကုန်များ

ASOCRET-KS/HB
ဘိလပ်မြေတိုက်စားမှု ကာကွယ်ခြင်းနှင့် တစ်သားတည်းကပ် အလွှာအုပ်ခြင်း
ASOCRET-BIS-5/40
ခိုင်ခံ့သော ဘိလပ်မြေပြုပြင်မှု 5–40 mm ကျိုးပဲ့မှုအထိ
ASOCRET-BIS-1/6
ခိုင်ခံ့သော ဘိလပ်မြေမော်တာ 1-6 mm အထိ မြင့်မားသော စီးဆင်းမှု
ASOCRET-IM
ကွန်ကရစ်နှင့် ရေစိုခံ သလင်းကျောက်ပြုပြင်ခြင်း ဘိလပ်မြေ