နောက်သို့

AQUAFIN-CJ6

အဆောက်အအုံ ဂျွိုင့်ဆက်များ ရေလုံစေရန် သာမိုပလက်စတစ် ရေကာတိပ်

စာမျက်နှာကို ပရင့်ထုတ်မည်

ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်များ

ဖော်ပြချက်

  • မြင့်မားသော အပူချိန်များတွင်ပင် ထုထည်အားဖြင့် အလွန်အမင်း တည်ငြိမ်မှုရှိသည်

အသုံးပြုရန်နေရာများ

  • အဆောက်အအုံ ဂျွိုင့်ဆက်များ ရေလုံစေရန်

အကျိုးကျေးဇူးများ

  • ရိုးရှင်းသော အသုံးပြုမှု
  • မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့် အားပြင်းပြင်းဖြင့် ဖောင်းတက်လာခြင်း
  • အက်ကြောင်းနှင့် အခေါင်းပေါက်များထဲသို့ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်၍ သူ့အလိုလိုထိုးသွင်းသည့် သက်ရောက်မှု

သုံးစွဲခြင်း:

ခန့်မှန်းခြေ 1 m/m

အပိုဒ်ခွဲနံပါတ် အရောင် ယူနစ်/ပဲလတ် Repackaging
207222-001 အနီရောင် 20 -

ဒေါင်းလုဒ်များ

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက်
လက်ကမ်းစာစောင်များ
AQUAFIN-CJ6 - ရော်􀄆်􀅲ဘာာဂုဏ်ု သ် တ္တိိ ရှိ􀅔 􀅔သော�ာိ ပေါ်􀄀်လီမာီ ာ တိုးး�􀅰ချဲ့့􀅙􀋺ဆက်် ကြော􀆭�ာ င်း􀅰းများ�း 􀅰ဖြ􀄁င့် 􀅲်အဆော�ာက်အ် အုံ� ံ အဆက််နေ ေရာာ များ�း 􀅰ကိုု� လုံံ�ခြုံ� ံ􀇿စိိတ််ချျရ ပြီး􀄀း􀅰 ရိုးး�􀅰ရှှင်းး􀅰သော�ာ နည်းး􀅰လမ်းး􀅰 ဖြ􀄁င့် 􀅲်ရေေလုံံ�အော�ာင်် ပိိတ််ပေး 􀄀းခြ�င်း􀅰း။ AQUAFIN-CJ6 - ရော်􀄆်􀅲ဘာာဂုဏ်ု သ် တ္တိိ ရှိ􀅔 􀅔သော�ာိ ပေါ်􀄀်လီမာီ ာ တိုးး�􀅰ချဲ့့􀅙􀋺ဆက်် ကြော􀆭�ာ င်း􀅰းများ�း 􀅰ဖြ􀄁င့် 􀅲်အဆော�ာက်အ် အုံ� ံ အဆက််နေ ေရာာ များ�း 􀅰ကိုု� လုံံ�ခြုံ� ံ􀇿စိိတ််ချျရ ပြီး􀄀း􀅰 ရိုးး�􀅰ရှှင်းး􀅰သော�ာ နည်းး􀅰လမ်းး􀅰 ဖြ􀄁င့် 􀅲်ရေေလုံံ�အော�ာင်် ပိိတ််ပေး 􀄀းခြ�င်း􀅰း။

အကိုးအကားများ