နောက်သို့

ရေစိုခံ ကြားဆက်တိပ်များ

ထုတ်ကုန်များ

ASO-အဆက်နေရာတွင် ကပ်ရန်တိပ်-2000
လေးလံသော ဝန်တင်မှုအတွက် ပေါင်းစပ်တိပ်
ASO-အဆက်နေရာတွင် ကပ်ရန်တိပ်-2000-ထောင့်ချိုးများ
လေးလံသော ဝန်တင်မှုအတွက် ထောင့်ချိုးပိတ်ခြင်း
ASO-SB
ဖြတ်ညှပ်ဒဏ်ခံနိုင်သော ကိုယ်တိုင်ကပ် အထည်တိပ်
ASO-အဆက်ပြွန်-နံရံ
နံရံ ပိုက်ကြားဆက်
ASO-အဆက်ပြွန်-ကြမ်းခင်း
ကြမ်းခင်းပိုက်ကြားဆက်
ASO-Dichtband-120
ကြွေပြားများအောက်ရှိ ကပ်ထားသော ရေလုံအလွှားပါးများအတွက် ရေလုံ ဂျွိုင့်ဆက်တိပ်
ASO-Dichtmanschette-W
ကပ်ထားသော ရေလုံအလွှာပါးများဖြင့် သုံးရန် နံရံရေလုံ ဂတ်စကတ်
ASO-Dichtecke-I
ကြွေပြားများအောက်ရှိ ကပ်ထားသော ရေလုံအလွှာပါးများဖြင့် တွဲသုံးရန် အတွင်းပိုင်း ရေလုံထောင့်ချိုး
ASO-Dichtecke-A
ကြွေပြားများအောက်ရှိ ရေလုံ အလွှာပါးများနှင့်တွဲသုံးရန်အတွက် အပြင်ဘက်သုံး ရေလုံထောင့်ချိုးများ
ASO-Gefälleecke-20-L
ကြွေပြားများနှင့် ကပ်ထားသည့် ရေလုံအလွှာပါးများအတွက် လျှောစောက်ပုံ ရေလုံထောင့်ချိုး
ASO-Anschlussdichtband
ဗျူတိုင်း ကော်တိပ်များဖြင့် အမြဲတမ်းရေလုံ ဂျွိုင့်ဆက်တိပ်
ASO-Anschlussdichtecke-I
ကြွေပြားများအောက်တွင် ကပ်ထားသော ရေလုံအလွှာပါးများနှင့်တွဲသုံးရန် အမြဲတမ်းရေလုံ အတွင်းထောင့်ချိုး
ASO-Anschlussdichtecke-Multi
ကြွေပြားများအောက်တွင် ကပ်ထားသော ရေလုံအလွှာပါးများနှင့်တွဲသုံးရန် အမြဲတမ်းရေလုံ အပြင်ထောင့်ချိုး
ASO-Dichtmanschette-B
ကပ်ထားသည့် ရေလုံအလွှာပါးများဖြင့် အသုံးပြုရန် ကြမ်းပြင် ရေလုံဂတ်စကတ်
ASO-Joint-Tape-2000-S
လေးလံသောဝန်ပမာဏများအတွက် ဂျွိုင့်ဆက်တိပ်