နောက်သို့

ရေစိုခံပစ္စည်းများ-ရေနံကတ္တရာ

ထုတ်ကုန်များ

COMBIDIC-1K
1-K ရေနံကတ္တရာ သုတ်ဆေးအလွှာအထူ
COMBIDIC-2K-ထူးခြားသော
2-K bituminous ထူသော အပေါ်ယံ အလွှာ(PMBC)
COMBIDIC-2K-PREMIUM
ဓာတ်ပြုနိုင်သော 2-K ရေနံကတ္တရာ သုတ်ဆေးအလွှာအထူ (PMBC)
ASOL-FE
ရေနံကတ္တရာ အောက်ခံသုတ်ဆေး/အကာအကွယ် သုတ်ဆေးအလွှာ၊ ပျော်ဝင်မှုကို အားပေးသောအရည်မပါ