နောက်သို့

ရေစိုခံခြင်းနှင့် နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်း

အဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်ပြင်ခြင်းနှင့် ခေတ်မီအောင်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များမှစတင်၍ ပိုမိုအရေးပါလာသည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်သည် စိုစွတ်မှုမြင့်မားလာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ SCHOMBURG သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး သင့်လျော်သောကုန်ပစ္စည်းအများအပြားကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။