နောက်သို့

ထိုးသွင်းသည့်ကိရိယာ ထုပ်ပိုးစက်

ထိုးသွင်းသည့်ကိရိယာ ထုပ်ပိုးစက်

စာမျက်နှာကို ပရင့်ထုတ်မည်

ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်များ

ဖော်ပြချက်

အပိုဒ်ခွဲနံပါတ် အရှည် အချင်း ယူနစ်/ပဲလတ် Repackaging
205820-005 11.5 cm 13.0 mm 1050 75
205820-003 7.5 cm 13.0 mm 1800 100

အကိုးအကားများ