နောက်သို့

လျင်မြန်စွာခြောက်သော ဘိလပ်မြေများ

ထုတ်ကုန်များ

FIX 10-S
အပိတ် ဘိလပ်မြေ၊ အခြောက်မြန် ဘိလပ်မြေ
FIX 10-M
အထိုင် ဘိလပ်မြေ
FIX 20-T
အခြောက်မြန်၍ ပွတက်လာနိုင်သည့် ရေလုံသော ဖာထေးအင်္ဂတေသရွတ်