နောက်သို့

ရေစိုခံပစ္စည်းများ-သစ်စေးအတုများ/ပေါ်လီယူရသိန်းများ

ထုတ်ကုန်များ

AQUAFIN-P1
ယာယီ အက်ရာ ဖာထေးခြင်း၊ ရေမြှုပ်ထည့်ခြင်းအတွက် PU ထိုးသွင်း ကော်စေး
AQUAFIN-P4
အက်ရာ ဖာထေးခြင်းအတွက် PU ထိုးသွင်း ကော်စေး
ASODUR-IH
အီပေါက်ဇီ ကော်စေးကို အခြေခံထားသည့် ထိုးသွင်းကော်စေး
ထိုးသွင်းသည့်ကိရိယာ ထုပ်ပိုးစက်
ထိုးသွင်းသည့်ကိရိယာ ထုပ်ပိုးစက်