နောက်သို့

ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ပေါ့စ်ဒမ်ရှိ အားကစားနှင့် အပန်းဖြေရေကူးကန် “blu”

Fotos: Kathleen Friedrich, Jan Seelig und Katrin Paulus

Key Facts

ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးကိုးကားချက်များ