နောက်သို့

ဂေဟစနစ်အကျိုးပြု ကွန်ကရစ်အောက်ရှိ ကပ်ထားသော ရေလုံအလွှာပါးစနစ်

ထုတ်ကုန်များ

AQUAFIN-WM12
ဂေဟစနစ်အကျိုးပြု ကွန်ကရစ်တွင် ကပ်ထားသော ရေလုံချပ်ပြား PVC
AQUAFIN-WM12 ထောင့်ချိုးများ
ထောင့်ချိုးများ၊ ကွန်ကရစ် ပေါင်းစပ်ရေလုံချပ်ပြားအသစ်
PVC တိပ်များ
အသေးစိတ် ဖာထေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းများအတွက်