ย้อนกลับ

ASO-DMH

ปลอกติดตั้งปะเก็นกันซึม

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • ปลอกช่วยติดตั้ง
  • ป้องกันขอบผนึกในตัวเสียหาย
  • ยึดการเชื่อมระหว่างขอบผนึกและส่วนขยายท่อที่ติดตั้งภายหลัง

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับกันซึมรอยต่อขยายตัวและรอยต่อเชื่อม
  • สำหรับการกันซึมเป็นระบบประสานกับกระเบื้องและสแลบ

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 1 ม./ม.

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
206139-101 สีแดง 50 ชิ้น/ถุง