ย้อนกลับ

BETOCRETE-CL210-WP

สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและซีลแลนท์

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • สารเติมแต่งในคอนกรีตแบบผสมในตัว (ซีลแลนท์)
  • ของเหลว
  • การซ่อมแซมรอยแตกเองในคอนกรีต
  • ลดการดูดซึมเข้าช่องว่าง
  • ความต้านทานน้ำค้างแข็งและเกลือละลายน้ำแข็งที่ดีขึ้น

พื้นที่การใช้งาน

  • ใช้เป็นระบบกันซึมภายในด้วยการตกผลึกของส่วนประกอบคอนกรีต
  • สำหรับกันซึมโครงสร้างคอนกรีตในการก่อสร้าง

ข้อดี

  • การซ่อมแซมรอยแตกสามารถทำได้กับรอยแตกลึกสูงถึง 0.4 มม. และทำได้กับรอยแตกยาวเรียวสูงถึง 0.5 มม.
  • ลดการแทรกซึมของคลอไรด์
  • ลดค่าใช้จ่ายการดูแลและซ่อมแซมน้อยลงที่สุด

การใช้งานวัสดุ:

1.75–2.25 % โดยขึ้นอยู่กับ CEM

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
206444-003 สีขาว 1 -
206444-002 สีขาว 220 กก./ถัง 2 -
206444-001 สีขาว 25 กก./กระป๋อง 24 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค