ย้อนกลับ

เทปกันซึมปิดแนวรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์

ASO-เทปปิดรอยต่อกันซึม-2000-เอส-ส่วนมุม
ผนึกเข้ามุมสำหรับโหลดสูง
เทปปิดแนวรอยต่อขยายตัว ADF
เทปปิดแนวรอยต่อสำหรับระบบกันซึมในการก่อสร้าง
ปะเก็นคอท่อ ADF
ปะเก็นคอท่อสำหรับระบบกันซึมในการก่อสร้าง
ASO-Anschlussdichtband
เทปปิดรอยต่อกันซึมต่อเนื่องพร้อมแถบกาวบิวทิล