ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ผลิตภัณฑ์

ASOCRET-BIS-5/40
ปูนซีเมนต์ซ่อมแซมสำหรับจุดแตกหัก 5–40 มม.
ASOCRET-BIS-1/6
ปูนซีเมนต์ปรับระดับผิวชนิดเนื้อละเอียดสำหรับจุดแตกหัก 1–6 มม.