ย้อนกลับ

UNIFIX-S3

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องยืดหยุ่นสูง

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

ca. 2,80 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 3,70 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 4,70 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ไปที่โปรแกรมคำนวณ

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
204330-001 สีเทา 20 กก./ถังโลหะ 18 -
204330-002 สีเทา
1 x  
1 x  
42 -
  60 -
  42 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง