ย้อนกลับ

ระบบกันซึม

ผลิตภัณฑ์

SANIFLEX
เมมเบรนกันซึมแบบน้ำ
SANIFLEX-EU
ใช้เมมเบรนกันซึม แปรง ลูกกลิ้ง หรือเกรียง
AQUAFIN-1K PREMIUM
ปูนผสมกันซึมแบบยืดหยุ่นส่วนผสมเดียวที่พร้อมสำหรับการติดตั้งวัสดุตกแต่งชั้นสุดท้ายอย่างรวดเร็ว
AQUAFIN-2K/M-พลัส
ซีเมนต์ทึบน้ำผสมแร่สำหรับปกปิดรอยร้าว
AQUAFIN-RS300
ระบบกันซึมชนิดไฮบริดแบบแห้งเร็ว
ASOFLEX-AKB-ผนัง (INDUFLEX-VK6085)
เมมเบรนกันซึมเรซินสองส่วนผสม
ASOFLEX-AKB-พื้น
เมมเบรนกันซึมเรซินสองส่วนผสม
SANIFIN
เมมเบรนป้องกันรอยแตกและกันซึมใต้กระเบื้องและแผ่นพื้นคอนกรีต