ย้อนกลับ

ASOPLAST-MZ

สารเติมแต่งมอร์ตาร์ อิมัลชันเชื่อมประสาน น้ำยาบ่ม

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

1:1 bis 1:3 ASOPLAST-MZ mit Wasser je nach Anwendung.

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
202222-003 สีขาว 25 กก./กระป๋อง 24 -
202222-002 สีขาว 10 กก./กระป๋อง 60 -
202222-006 สีขาว 5 กก./กระป๋อง 112 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง