ย้อนกลับ

MONOFLEX

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เอส 1 แบบยืดหยุ่น

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

ca. 1,80 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 2,30 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 2,80 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ไปที่โปรแกรมคำนวณ

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
204400-001 สีเทา 25 กก./ถุง 42
204400-002 สีเทา 5 กก./ถุง 200

ข้อมูลอ้างอิง