ย้อนกลับ

น้ำยาบ่มคอนกรีต มอร์ตาร์ และสารผสมปูนฉาบผิว

ผลิตภัณฑ์

ASOCRET-IM
ปูนซ่อมแซมกันซึมชนิดตกผลึกสำหรับคอนกรีต
FIX 20-T
ปูนมอร์ตาร์สำหรับกันซึมและอุดแบบบวมน้ำได้และเซตตัวเร็ว
AQUAFIN-IC
สารเคลือบกันน้ำชนิดตกผลึก