ย้อนกลับ

AQUAFIN-IC

สารเคลือบกันน้ำชนิดตกผลึก

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • ลดการเกิดคาร์บอเนต
  • เหมาะสำหรับน้ำดื่ม
  • ออกฤทธิ์ซ่อมแซมรอยแตกร้าวในคอนกรีต

พื้นที่การใช้งาน

  • เพื่อให้วัสดุฐานแบบคอนกรีตกันน้ำได้ดีขึ้น

ข้อดี

  • สามารถใช้ได้กับวัสดุฐานแบบชื้น
  • แทรกซึมคอนกรีตผ่านช่องว่าง
  • ออกฤทธิ์คงนานต่อเนื่อง
  • ไม่มีคลอไรด์
  • ทนต่อความดันอุทกสถิตที่สูง
  • ปิดผนึกรอยแตกแขนงที่เกิดขึ้นตามมาได้กว้างถึง 0.4 มม.

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 0.75-1.5 กก./ตร.ม.

ไปที่โปรแกรมคำนวณ

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
204220-001 สีเทา 25 กก./ถุง 42

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง