ย้อนกลับ

คลิป Omega

คลิปยึดแผ่นกันซึม

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

อุปกรณ์เสริมระบบสำหรับแผ่นกันซึม AQUAFIN-CJ5

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับยึดแผ่นกันซึม

ข้อดี

ระบบยึดติดประหยัดเวลา

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 1 ชิ้นต่อเมตร

หมายเลขบทความ หน่วย/พาเลท Repackaging
205472-001 100 100

ข้อมูลอ้างอิง