ย้อนกลับ

FIX 10-S

ซีเมนต์อุดชนิดก่อตัวเร็ว

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

  • การก่อตัวเร็วมาก (การก่อตัวเริ่มหลังจากเติมน้ำ)

พื้นที่การใช้งาน

  • สำหรับการปิดผนึกการแทรกซึมของความชื้นตามพื้นผิว รอยน้ำรั่ว และจุดรั่วซึมโดยทันที (ซีเมนต์อุด)
  • สำหรับการใช้ภายในและภายนอก

ข้อดี

  • สูตรไม่มีคลอไรด์

การใช้งานวัสดุ:

ประมาณ 2 กก. ต่อช่องว่าง 1 ลิตร

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
201819-002 สีเทา 12 กก./ถัง 40 -
201819-001 สีเทา 6 กก./ถัง 85 -

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง