ย้อนกลับ

UNIFIX-S3-ก่อตัวไว

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องยืดหยุ่นสูง ชนิดก่อตัวไว

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
204310-001 สีขาว 20 กก./ถังโลหะ 18

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง