ย้อนกลับ

ASODUR-B351

สารเคลือบสำหรับพื้นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

 • สองส่วนประกอบ
 • ไม่มีสารละลาย
 • ทนต่อน้ำหนักเชิงกลสูงและทนสารเคมีสูง
 • ทนแรงอัดและแรงดัดสูง
 • ทนต่อการผุพังสลายตัว
 • ทนต่อวัฏจักรการแช่แข็งและละลาย
 • ทนสารพลาสติกไซเซอร์ (ยางรถยนต์)

พื้นที่การใช้งาน

 • ใช้เป็นสารเคลือบพื้นอุตสาหกรรมที่สามารถทนต่อน้ำหนักเชิงกลได้
 • ใช้บนพื้นผิวซีเมนต์ในห้องผลิตและห้องจัดเก็บ
 • ใช้บนพื้นผิวในอุตสาหกรรมอาหารและครัวพาณิชย์ โรงปฏิบัติการ ห้องซักรีด สะพานยกขึ้นตู้สินค้า ถนน เป็นต้น

ข้อดี

 • ย้อมสี
 • ปรับระดับได้เอง
 • สามารถผสมทรายควอตซ์ได้เพื่อประหยัด
 • เหมาะสมกับพื้นที่อุตสาหกรรมอาหาร

การใช้งานวัสดุ:

การเคลือบชั้นบาง:
ประมาณ 1.4 กก./ตร.ม. ต่อความหนาของชั้น 1 มม.

การเคลือบชั้นบาง (พื้นผิวกันลื่น):
ประมาณ 1.4 กก./ตร.ม. ต่อความหนาของชั้น 1 มม.

ชั้นคอนกรีตหยาบ:
ประมาณ 300-400 ก./ตร.ม.

ยาแนวผิวหน้า:
ประมาณ 400-800 ก./ตร.ม.

การเคลือบชั้นหนาโดยผสมทรายควอตซ์:
ประมาณ 1.8 กก./ตร.ม. ต่อความหนาของชั้น 1 มม.

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
205796-155 ≈ RAL 1001, สีเบจ 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-053 ≈ RAL 1001, สีเบจ 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-148 RAL 1015 สีครีมงาช้าง 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-048 RAL 1015 สีครีมงาช้าง 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-145 RAL 3009 สีแดงออกไซด์ 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-045 RAL 3009 สีแดงออกไซด์ 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-158 ≈ RAL 5014, สีน้ำเงินพีเจี้ยน 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-056 ≈ RAL 5014, สีน้ำเงินพีเจี้ยน 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-146 RAL 7016 สีเทาแอนทราไซต์ 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-144 RAL 7030 สีเทาสโตนเกรย์ 30 กก.
1 x 24.2 กก.  
1 x 5.8 กก.  
12
12  
70  
205796-042 RAL 7030 สีเทาสโตนเกรย์ 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-143 RAL 7032 สีเทาหินกรวด 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-041 RAL 7032 สีเทาหินกรวด 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-147 RAL 7035 สีเทาอ่อน 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-047 RAL 7035 สีเทาอ่อน 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42
205796-141 ≈ RAL 7037, สีเทาดัสตี้ 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-176 RAL 7038 สีเทา 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-157 RAL 7040 สีเทาวินโดว์เกรย์ 30 กก.
1 x 24.2 กก./ถัง  
1 x 5.8 กก./ถัง  
12
12  
70  
205796-046 RAL 7016 สีเทาแอนทราไซต์ 15 กก./ชุดบรรจุภัณฑ์ 42

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง