ย้อนกลับ

มอร์ตาร์และปูนฉาบพิเศษ

ผลิตภัณฑ์

ASOCRET-M30
ปูนอเนกประสงค์หนาได้สูงถึง 30 มม. กันน้ำ
ASOCRET-BM
ปูนเติมหลุมเจาะและช่องว่าง
ESCO-FLUAT
สารละลายสำหรับแปลงสภาพเกลือที่สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้าง
THERMOPAL-FS33
ปูนมอร์ตาร์ละเอียดสำหรับปูนฉาบซ่อมแซมรุ่น THERMOPAL