ย้อนกลับ

น้ำยารองพื้น

ผลิตภัณฑ์

ASO-Unigrund-GE
น้ำยารองพื้นพร้อมใช้ทันที
ASO-Unigrund-K สีน้ำเงิน
น้ำยาไพรเมอร์เข้มข้น
ASO-Unigrund-S
ไพรเมอร์เสริมการยึดเกาะประสานเร็วพิเศษ
ASODUR-GBM
เรซินมอร์ตาร์สำหรับเตรียมพื้นผิวและกันซึม
ASODUR-SG2
ไพรเมอร์พิเศษชนิดอิพอกซีเรซิน / แนวกันน้ำมันและไอน้ำ
ASODUR-SG3-superfast
ไพรเมอร์อเนกประสงค์ชนิดอิพอกซีเรซินแห้งเร็ว
ASODUR-SG3-thix
ไพรเมอร์แนวกั้นชนิดอิพ็อกซีเรซินสำหรับวัสดุฐานแบบชื้นทิโซทรอปิก
ASODUR-SG3
ไพรเมอร์แนวกั้นชนิดอิพ็อกซีเรซินสำหรับวัสดุฐานแบบชื้น