ย้อนกลับ

น้ำยารองพื้น

ผลิตภัณฑ์

ASODUR-GBM
เรซินมอร์ตาร์สำหรับเตรียมพื้นผิวและกันซึม
ASODUR-SG2
ไพรเมอร์พิเศษชนิดอิพอกซีเรซิน / แนวกันน้ำมันและไอน้ำ
ASODUR-SG3
ไพรเมอร์แนวกั้นชนิดอิพ็อกซีเรซินสำหรับวัสดุฐานแบบชื้น
ASODUR-SG3-thix
ไพรเมอร์แนวกั้นชนิดอิพ็อกซีเรซินสำหรับวัสดุฐานแบบชื้นทิโซทรอปิก
ASODUR-SG3-superfast
ไพรเมอร์อเนกประสงค์ชนิดอิพอกซีเรซินแห้งเร็ว
ASODUR-G1270 (INDUFLOOR-IB1270)
ไพรเมอร์ชนิดอิพอกซี เรซิน