ย้อนกลับ

สารปรับพื้นผิวเรียบ/มอร์ตาร์ซ่อมแซมรอยแตกร้าว

ผลิตภัณฑ์

ASOCRET-VK100
ปูนมอร์ตาร์สำหรับการหล่อชนิดไหลตัวสูงอัดฉีดได้ลึกสูงสุด 100 มม.
ASOCRET-VK30
ปูนมอร์ตาร์สำหรับการหล่อชนิดไหลตัวสูงอัดฉีดได้ลึกสูงสุด 60 มม.
ASODUR-EV200
ปูนเกราท์อีพ็อกซีเรซิน 3 ส่วนประกอบ
ASOCRET-HFF
สารประกอบปรับระดับพื้นสำหรับบริเวณที่รองรับน้ำหนักเชิงกล