ย้อนกลับ

ถังวัด

ถังวัดปริมาณ

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

หมายเลขบทความ ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท Repackaging
200100-001 1 ชิ้น/ถัง 550 -