ย้อนกลับ

AK7P

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแบบยืดหยุ่น

หน้าที่พิมพ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

การใช้งานวัสดุ:

ca. 2,1 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 2,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 3,5 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ไปที่โปรแกรมคำนวณ

หมายเลขบทความ สี ขนาดบรรจุภัณฑ์ หน่วย/พาเลท
201000-001 สีเทา 25 กก./ถุง 42

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลอ้างอิง