ย้อนกลับ

มอร์ตาร์/กาวซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
กาวอิพอกซี เรซินทิโซทรอปิกอเนกประสงค์ระบบ 2 ส่วน
ASODUR-EV200
ปูนเกราท์อีพ็อกซีเรซิน 3 ส่วนประกอบ