ย้อนกลับ

วัสดุกันซึม – บิทูเมน

ผลิตภัณฑ์

COMBIDIC-1K
สารเคลือบหนาชนิดยางมะตอย 1-K
COMBIDIC-2K-คลาสสิก
สารเคลือบหนาชนิดยางมะตอย 2-K (PMBC)
COMBIDIC-2K-PREMIUM
สารเคลือบหนาชนิดยางมะตอย 2-K ชนิดทำปฏิกิริยา (PMBC)