ย้อนกลับ

สารผสมคอนกรีตและมอร์ตาร์ - สารปรับสภาพ

ผลิตภัณฑ์

ASOPLAST-MZ
สารเติมแต่งมอร์ตาร์ อิมัลชันเชื่อมประสาน น้ำยาบ่ม
ASOLIT-LP/K
สารกักกระจายฟองอากาศผสมน้ำมันเข้มข้น
ASOLIN-DMK
ซีลแลนท์เข้มข้น
ASIKON-5005
น้ำยาถอดแบบหล่ออเนกประสงค์ชนิดน้ำมันทาแยกและเคลือบผิว
RESIL-NB150
น้ำยาปรับคุณภาพคอนกรีตหลังเสร็จงาน